Skal lære norsk industri førstehjelp Skrevet 26.02.2018

Sandefjord-selskapet Vancowill leverer en rekke ulike kurs til industrien landet rundt. Nå integreres førstehjelp som en fast del. Det kan redde liv.

– Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Selv om det er litt lavere enn tidligere år, er antallet fortsatt skremmende høyt. Og bygg- og anleggsnæringen utpeker seg som den mest risikoutsatte. Opplæring i HMS og førstehjelp kan få ned antallet og redusere skadene ved ulykker, sier daglig leder Marco Corrales i Vancowill.

Selskapet hans kurset i 2017 om lag 800 personer i hele Norge i korrekt bruk av maskiner som mobilkran, truck og gravemaskin.

Blir fast element

Nå integrerer Vancowill HMS og førstehjelp i kursene sine.

– Førstehjelpskurs har vært pålagt i mange år, men det er et problem å få folk til å delta. Derfor tar vi nå førstehjelp som en innledning til de ordinære kursene, sier daglig leder Mathias Modig i Skandinavisk Akuttmedisin som leverer dette elementet.

Selskapet har solid erfaring med å arrangere kurs i livreddende førstehjelp – med særlig vekt på hjertestartere.

– Mye av undervisningen er obligatorisk, men en del tilpasses det enkelte kurset. For eksempel gir truck og kran helt forskjellige utfordringer når man skal få ut en person som har fått illebefinnende. Og på truckførerkurs vil vi for eksempel ha mer om klem- og sårskader enn fallskader fra høyde, sier Modig.

Utfordrer holdninger

– 97 prosent av ulykkene skjer på grunn av menneskelig feil. Da må vi bevisstgjøre folk, vi må vise i praksis og øve, framholder Corrales.

Han sier det i anleggsbransjen er en tendens til å bagatellisere farene. Særlig menn vil ikke ta ting på alvor.

– Etter en ulykke er det typisk at en mann fullstendig avviser å dra til lege. Bare litt vondt i magen, det går over, sier han. Og så oppdager man etter noen timer at han har en indre blødning, eksemplifiserer Corrales.

Han forteller at svært mange av ulykkene skyldes fall fra en maskin.

– Da må vi bevisstgjøre de som jobber med dette. Vi må vise i praksis og øve. Hvis en mann lar være å hoppe ned fra en dumper, risikerer han ikke å knekke ankelen. Da slipper han operasjon og å være borte fra jobben i ti uker, sier Modig.