De-brief

Vi har nå 24/7 de-briefstjeneste hvis din organisasjon har behov for oppfølgning etter alvorlig skade eller andre hendelser. Ta kontakt med oss på info@skanakutt.no for mer informasjon