De-brief Skrevet 04.06.2018

 

Skandinavisk Akuttmedisin har også de-brief tjenester 24/7 ved ulykker eller alvorlige hendelser. Ta kontakt for mer informasjon